مراحل ارسال سفارش

پس از ثبت سفارش با توجه به نوع کالا و همچنین مسافت مبدا (فروشگاه ) تا مقصد(آدرس خریدار )طی دو الی 3 روز کاری زمان بر خواهد بود

کلیه سفارشات پس از بررسی کارشناسان این مارکت 24 به بخش انبار و بسته بندی ارسال خواهد شد که مدت زمان تحویل سفارشات به پست، فردای آن روز می باشد.

در حال حاضر نواحی تحت پوشش پرداخت حضوری درب منزل مختص شهر قزوین می باشد.

مدت زمان تحویل کالا در نواحی تحت پوشش این مارکت 24 پس از ثبت سفارش و بسته بندی آن بین 2 الی 3 ساعت به غیر  از روزهای تعطیل به صورت تخمینی می باشد

نواحی تحت پوشش ارسال سریع محصولات در حال حاضر مختص شهر قزوین می باشد.